เกษตรปราณีต

posted on 02 May 2011 15:46 by leebigman
 
 

จากการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2540 ทำให้เกิดภาวะหนี้สินขึ้นทั่วทุกพื้นที่ โดยเฉพาะที่ภาคอีสาน เมื่อก่อนหนุ่มสาวต่างจังหวัดที่
เดินทางเข้าไปทำงานในกรุงเทพ แต่เมื่อเจอวิกฤติภาวะเศรษฐกิจ โรงงานหลายที่ปิดกิจการ ลดปริมาณพนักงานลง ทำให้หลายคนตกงาน โดนเลิกจ้าง ต้องเดินทางกลับบ้านเกิดเหมือนเดิม

จากเหตุการณ์นี้เองทำให้กลุ่มคนที่ชาวบ้านยกย่องให้เป็นปราชญ์ชาวบ้าน ได้รวมกลุ่มและจัดตั้งขึ้นเป็นเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน และพหุภาคีภาคอีสาน โดยได้พยายามศึกษารูปแบบการทำเกษตรกรรมที่ไม่ได้ยกเอาเงินเป็นตัวตั้งในระบบการผลิต แต่ยกเอา "ความสุข" ขึ้นมาแทนด้วยการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานที่พึ่งตัวเอง ทำการออมน้ำ ออมสัตว์ และออมต้นไม้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยแนวคิดดังกล่าวจึงทำให้เกิดโครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมอย่างประณีต 1 ไร่ เพื่อนำไปสู่การมีอยู่ มีกิน และปลดหนี้สิน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยโครงการดังกล่าวจะเน้นการนำเอาองค์ความรู้ในการทำเกษตรผสมผสานของปราชญ์ชาวบ้านมาออกแบบการทำเกษตรกรรมอย่างประณีต ที่จะต้องมีการศึกษาทั้งปริมาณและชนิดของพืช ที่จะใช้ปลูกรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องสามารถใช้ได้จริง

และหลังจากที่ได้ทดลองมาระยะหนึ่ง ทีมงานวิจัยที่ประกอบด้วย พ่อมหาอยู่ สุนทรชัย ปราชย์ชาวบ้านจากจังหวัดสุรินทร์ พ่อผาย สร้อยสระกลาง จากจังหวัดบุรีรัมย์ พ่อสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์,พ่อคำเดื่อง ภาษี,พ่อทัศน์ กระยอม และปราชญ์ชาวบ้านในภาคอีสานกว่า 20 คน ก็ได้สรุปว่าบนที่ดิน 1 ไร่ ต้องทำอย่างน้อย 8 อย่าง อาทิ ปลูกข้าว,ปลูกผัก,เลี้ยงสัตว์จำพวกปลา หมู หรือไก่ เป็นต้น

ซึ่งตามแนวคิดของพ่อมหานั้นการเกษตรปราณีต 1 ไร่ คือการปลูกด้วยฝีมือ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีความมั่นคงต่อผู้ผลิต เป็นสวนอาหารของครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์และมีคุณภาพ มีความสุขบนตัวชี้วัดที่ตัวเองสร้างขึ้น และมีความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมของโลก โดยพ่อคำเดื่อง ภาษี ยังได้เพิ่มเติมอีกว่า การทำเกษตรปราณีตคือการเปลี่ยนวิธีคิดของเกษตรกร

"แม้แต่การคิดว่า 1 ไร่ มี 1,600 ตารางเมตรยังหยาบเกินไป อาจจะต้องคิดเป็นตารางฟุต ตารางนิ้ว หรือตารางเซนติเมตรไปเลย เป็นการท้าทายให้ไม่คิดเฉพาะบนดินแต่ใต้ดินก็สามารถปลูกพืชได้ เช่น ปลูกมันเทศไว้ในดิน เหนือดินขึ้นไป 2 ชั้น 3 ชั้น ก็มีต้นไม้ มีสัตว์ ...และถ้าเราคิดให้พื้นที่ 1 ไร่ เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นรอบแปลง 4 ด้านเท่ากับ 160 เมตร หรือ 160,000 เซนติเมตร จะมีชะอมโดยรอบ 500 กว่าต้น เก็บเกี่ยวแต่ละรอบก็เหลือกินมากและถ้าเหลือก็ขายวันละบาท จะมีเงินวันละ 500 บาท …นี่เฉพาะรั้ว ยังไม่นับพื้นที่ว่างในการปลูกผักผลไม้ ไม้ใช้สอย เพาะเห็ด เลี้ยงสัตว์นานาชนิดได้อีกมาก" พ่อคำเดื่องกล่าว

ดังนั้นหากจะนิยามความหมายของคำว่า "เกษตรปราณีต" คือการทำเกษตรแบบเข้าใจธรรมชาติ เป็นการเกษตรในพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ ที่สามารถปลูกพืชในครัวเรือนไว้กินไว้ใช้อย่างครบถ้วน โดยไม่ใช้สารเคมีใดๆ ในกระบวนการปลูก หากเหลือกินก็สามารถนำมาขายได้ นอกจากนี้ยังสามารถเลี้ยงปลาหรือเลี้ยงไก่ก็ได้ และถ้าหากมีพื้นที่มากกว่า 1 ไร่ ก็สามารถขยายออกไปได้ ซึ่งเป็นการทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยไม่ใช่การลงทุนใหญ่ครั้งเดียวที่จะมีความเสี่ยงมากกว่า

และนี่ก็คือการทำการเกษตรแบบพอเพียง ที่น่าจะเหมาะกับสภาพเศรษฐกิจในยุคน้ำมันแพงแบบนี้

 

Comment

Comment:

Tweet

fake oakleys for sale Don't over-process. I use Citre-Shine anti-frizz serum, it makes my designer better, Fake Oakleys but my designer is still bad. What sunglasses can help my designer http://premierenyc.com ?

#109 By fake oakleys online (115.197.110.133|115.197.110.133) on 2014-06-07 15:11

makeup helps everybody by simply integrating many unique capabilities and options. Its a unvaluable thing for all supporter of makeup. Mac Makeup Wholesale http://www.cosmetics-wholesalerusa.com

#107 By http://www.cosmetics-wholesalerusa.com (222.77.235.91) on 2013-08-08 05:36

I like this specific neverwinter astral diamonds.

#106 By neverwinter astral diamonds (103.7.57.18|142.4.117.121) on 2013-06-17 13:07

เกษตรปราณีต | ผู้ใหญ่ลี

#105 By Chanel Handbags (103.7.57.18|111.37.5.185) on 2013-06-15 06:17

เกษตรปราณีต | ผู้ใหญ่ลี

#104 By hermes kelly purse (103.7.57.18|111.37.5.185) on 2013-06-15 06:17

เกษตรปราณีต | ผู้ใหญ่ลี

#103 By Herve Leger (103.7.57.18|111.37.5.185) on 2013-06-15 06:17

เกษตรปราณีต | ผู้ใหญ่ลี

#102 By HERMES WALLETS REPLICA (103.7.57.18|111.37.5.185) on 2013-06-15 06:17

เกษตรปราณีต | ผู้ใหญ่ลี

#101 By Mbt Footwear (103.7.57.18|111.37.5.185) on 2013-06-15 06:17

เกษตรปราณีต | ผู้ใหญ่ลี

#100 By free run nike (103.7.57.18|188.173.233.116) on 2013-06-13 04:42

เกษตรปราณีต | ผู้ใหญ่ลี

#99 By CHANEL OUTLET STORE (103.7.57.18|188.173.233.116) on 2013-06-13 04:41

เกษตรปราณีต | ผู้ใหญ่ลี

#98 By HERVE LEGER DRESS (103.7.57.18|188.173.233.116) on 2013-06-13 04:41

เกษตรปราณีต | ผู้ใหญ่ลี

#97 By herve leger (103.7.57.18|117.212.201.222) on 2013-06-12 13:39

เกษตรปราณีต | ผู้ใหญ่ลี

#96 By monster beats outlet (103.7.57.18|117.212.201.222) on 2013-06-12 13:38

เกษตรปราณีต | ผู้ใหญ่ลี

#95 By herve leger outlet (103.7.57.18|201.93.34.117) on 2013-06-11 19:44

เกษตรปราณีต | ผู้ใหญ่ลี

#94 By BEATS BY DRE (103.7.57.18|201.93.34.117) on 2013-06-11 19:44

เกษตรปราณีต | ผู้ใหญ่ลี

#93 By BLACK FRIDAY SALES (103.7.57.18|175.181.118.24) on 2013-06-11 19:44

เกษตรปราณีต | ผู้ใหญ่ลี

#92 By Beats by dre outlet (103.7.57.18|46.41.99.43) on 2013-06-10 12:53

เกษตรปราณีต | ผู้ใหญ่ลี

#90 By Vibram Five Fingers Outlet (103.7.57.18|46.41.99.43) on 2013-06-10 12:53

เกษตรปราณีต | ผู้ใหญ่ลี

#91 By WOW GOLD (103.7.57.18|61.218.80.253) on 2013-06-10 12:53

เกษตรปราณีต | ผู้ใหญ่ลี

#89 By Mulberry Handbags (103.7.57.18|61.218.80.253) on 2013-06-10 12:53

เกษตรปราณีต | ผู้ใหญ่ลี

#88 By cheap ralph lauren (103.7.57.18|110.137.227.199) on 2013-06-09 19:42

เกษตรปราณีต | ผู้ใหญ่ลี

#87 By BLACK FRIDAY 2013 (103.7.57.18|110.137.227.199) on 2013-06-09 19:41

เกษตรปราณีต | ผู้ใหญ่ลี

#86 By Wholesale apple ipad (103.7.57.18|112.112.196.139) on 2013-06-07 12:10

เกษตรปราณีต | ผู้ใหญ่ลี

#85 By louis vuitton outlet (103.7.57.18|112.112.196.139) on 2013-06-07 12:10

เกษตรปราณีต | ผู้ใหญ่ลี

#84 By Fake Ray Ban Sunglasses (103.7.57.18|219.91.143.145, 219.91.143.145) on 2013-06-06 20:28

เกษตรปราณีต | ผู้ใหญ่ลี

#83 By Christian Louboutin Outlet (103.7.57.18|219.91.143.145, 219.91.143.145) on 2013-06-06 20:28

เกษตรปราณีต | ผู้ใหญ่ลี

#82 By buy wow gold (103.7.57.18|222.81.74.77) on 2013-06-06 09:48

เกษตรปราณีต | ผู้ใหญ่ลี

#81 By d3 gold (103.7.57.18|222.81.74.77) on 2013-06-06 09:48

เกษตรปราณีต | ผู้ใหญ่ลี

#80 By Ralph Lauren Polo (103.7.57.18|193.110.77.139) on 2013-06-04 01:32

เกษตรปราณีต | ผู้ใหญ่ลี

#79 By Nike Tn (103.7.57.18|193.110.77.139) on 2013-06-04 01:32

เกษตรปราณีต | ผู้ใหญ่ลี

#78 By 整形 (103.7.57.18|193.110.77.139) on 2013-06-04 01:32

เกษตรปราณีต | ผู้ใหญ่ลี

#77 By pig (103.7.57.18|42.96.199.190) on 2013-06-04 01:32

เกษตรปราณีต | ผู้ใหญ่ลี

#76 By Cheap Apple Ipad (103.7.57.18|42.96.199.190) on 2013-06-04 01:32

เกษตรปราณีต | ผู้ใหญ่ลี

#75 By oakley sunglasses sale (103.7.57.18|42.96.199.190) on 2013-06-04 01:32

เกษตรปราณีต | ผู้ใหญ่ลี

#74 By D3 GOLD (103.7.57.18|42.96.199.190) on 2013-06-04 01:32

เกษตรปราณีต | ผู้ใหญ่ลี

#73 By cheap ralph lauren (103.7.57.18|220.136.160.29) on 2013-06-02 21:17

เกษตรปราณีต | ผู้ใหญ่ลี

#72 By d3 gold (103.7.57.18|220.136.160.29) on 2013-06-02 21:17

เกษตรปราณีต | ผู้ใหญ่ลี

#71 By nike free women (103.7.57.18|114.98.58.148) on 2013-06-01 19:17

เกษตรปราณีต | ผู้ใหญ่ลี

#70 By bag chanel (103.7.57.18|114.98.58.148) on 2013-06-01 19:17

เกษตรปราณีต | ผู้ใหญ่ลี

#69 By CHANEL BAGS (103.7.57.18|114.98.58.148) on 2013-06-01 19:17

เกษตรปราณีต | ผู้ใหญ่ลี

#68 By herve leger sales (103.7.57.18|114.98.58.148) on 2013-06-01 19:17

เกษตรปราณีต | ผู้ใหญ่ลี

#67 By herve leger (103.7.57.18|114.98.58.148) on 2013-06-01 19:17

เกษตรปราณีต | ผู้ใหญ่ลี

#66 By KELLY BAG HERMES (103.7.57.18|114.98.58.148) on 2013-06-01 19:17

เกษตรปราณีต | ผู้ใหญ่ลี

#65 By Herve Leger Sale (103.7.57.18|114.98.58.148) on 2013-06-01 19:17

เกษตรปราณีต | ผู้ใหญ่ลี

#64 By chanel purses (103.7.57.18|114.98.58.148) on 2013-06-01 19:17

เกษตรปราณีต | ผู้ใหญ่ลี

#63 By HERVE LEGER CLOTHING (103.7.57.18|114.98.58.148) on 2013-06-01 19:17

เกษตรปราณีต | ผู้ใหญ่ลี

#62 By Beats by Dre Outlet (103.7.57.18|114.98.58.148) on 2013-06-01 19:17

เกษตรปราณีต | ผู้ใหญ่ลี

#61 By HERMES KELLY PURSE (103.7.57.18|114.98.58.148) on 2013-06-01 19:17

เกษตรปราณีต | ผู้ใหญ่ลี

#60 By Chanel Purses Handbags (103.7.57.18|114.98.58.148) on 2013-06-01 19:17